【TODAY’s Forty Years: Launch & Poetry Reading】

Poets & Speakers: Bei Dao, Mang Ke, Xu Xiao, Huang Rui, E Fuming, Wan Zhi, Gu Xiaoyang, Song Lin, Chen Dongdong, Han Dong, Zhu Wen, A Yi, Liu Wai-tong, Yang Qingxiang, Xiao Haisheng, Tian Shui

Musicians: Zhou Yunpeng, Zhong Lifeng

Date: 23 December 2018
Time: 16:00-19:00
Address: 1/F, T. T. Tsui Building, University Museum and Art Gallery, The University of Hong Kong, 90 Bonham Road, Pokfulam, Hong Kong
Language: Putonghua

Visual Director: Ann Mak
Music Director: Dickson Dee

Organizer: TODAY
Co-organizers: University Museum and Art Gallery, The University of Hong Kong | Hong Kong Poetry Festival Foundation | Oxford University Press